Tìm việc Giám đốc kinh doanh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Vị trí: Giám đốc kinh doanh. Có 2 tin tuyển dụng.

Tìm việc Giám đốc kinh doanh

Tìm việc làm giám đốc kinh doanh

Tìm việc làm giám đốc kinh doanh

-Điều hành chi nhánh, xây dựng và kiểm soát kế hoạch phát triển kinh doanh; -Xây dựng Hệ thống quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, 9001:2015. -Xây dựng quy chế hoạt động chi nhánh, Quy chế thư...
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Mức lương : 20 triệu - 30 triệu
  • Trình độ : Đại học
Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh- Ngân Hàng

Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh- Ngân Hàng

- Khoảng 2 năm kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành. - Hơn 8 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng. - Hơn 2 năm làm việc cho các Công ty thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistic. - Tình tình vui vẻ, hòa ...
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Mức lương : Cạnh tranh
  • Trình độ : Trên đại học