Tìm việc Giám đốc bán hàng miền

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Vị trí: Giám đốc bán hàng miền. Có 1 tin tìm việc.

Tìm việc Giám đốc bán hàng miền

Tìm việc Giám đốc bán hàng khu vực

Tìm việc Giám đốc bán hàng khu vực

Ứng tuyển việc làm Vật liệu xây dựng Có thể di chuyển quanh khu vực tỉnh Quảng Ngãi
  • Địa điểm: Quảng Ngãi
  • Mức lương : Cạnh tranh
  • Trình độ : Đại học