Sales executive là gì? Công việc của sales executive thường phải làm những gì?

Cho em hỏi Sales executive là gì? Công việc của Sales executive thường phải làm những gì?

Trong kinh doanh, Sales Executive là từ dùng để chỉ vị trí của nhân viên bán hàng hay còn được gọi là chuyên viên kinh doanh. Một Sales Executive thường sẽ đảm nhiệm chức năng điều hành và quản lý các công việc kinh doanh tại một khu vực, một bộ phận dựa theo sự bổ nhiệm, phân công của giám đốc và những người có thẩm quyền.

Sales Executive có nhiệm vụ chính là lên kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm một cách chi tiết và cụ thể của khu vực, bộ phận, dịch vụ mà mình đảm nhiệm cho người quản lý trực tiếp. Khi các kế hoạch được cấp trên thông qua, Sales Executive lại tiếp tục tiếp nhận và triển khai thực hiện kế hoạch theo định hướng.

Trong quá trình triển khai, Sales Executive không phải là người thực hiện tất cả mà là sẽ phân công công việc cho đội ngũ nhân viên Sales Rep (đại diện kinh doanh), Sales Man (nhân viên kinh doanh) và trực tiếp quản lý. Do vậy, để kế hoạch được triển khai hiệu quả nhất, Sales Executive phải phân chia công việc một cách khoa học và bài bản. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình làm việc của mọi người nhằm đảm bảo kế hoạch được triển khai một cách hiệu quả nhất.

 


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật