Nhượng quyền thương mại đem lại những lợi ích gì?

Nhượng quyền thương mại đem lại những lợi ích gì?

Các lợi ích:
– Giảm thiểu các rủi ro
– Họat động theo hình thức trao tay: Bên nhượng quyền giúp bên nhận nhượng quyền tạo dựng cửa hàng và chuyển giao cửa hàng lại cho bên nhận sử dụng và kinh doanh
– Sản phẩm và hệ thống họat động được tiêu chuẩn hóa
– Hệ thống tài chính và kế toán được tiêu chuấn hóa
– Sức mua hàng của một nhóm đông người
– Được trông coi và tư vấn mọi lúc
– Các chương trình quảng cáo ở cấp độ toàn quốc và địa phương
– Quảng cáo tại nơi bán hàng
– Các họat động hỗ trợ trọn gói, thống nhất
– Nghiên cứu và phát triển không ngừng
– Được hỗ trợ tài chính, hướng dẫn chọn địa điểm bán hàng, cung cấp sách hướng dẫn về các họat động kinh doanh, hỗ trợ bán hàng và tiếp thịTuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật