Những thách thức lớn nhất với việc khởi nghiệp kinh doanh là gì?

Những thách thức lớn nhất với việc khởi nghiệp kinh doanh là gì?

Câu trả lời là:

•    Thiếu vốn và dòng tiền

•    Có một kế hoạch kinh doanh tốt

•    Có một sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt vời

•    Gắn bó với công ty

•    Làm việc nhiều hơn bạn nghĩ

•    Vượt qua những lúc thất vọng và bị khách hàng luôn từ chối

•    Tuyển được những nhân viên tốt

•    Biết khi nào cần sa thải các nhân viên tồi

•    Phải làm nhiều trách nhiệm

•    Quản lý thời gian của bạn

•    Duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật