Những sai lầm lớn nhất mà các doanh nhân khởi sự thường gặp phải?

Những sai lầm lớn nhất mà các doanh nhân khởi sự thường gặp phải?

•    Không đủ vốn khi khởi sự

•    Nghĩ rằng sẽ nhanh chóng thành công

•    Không hoạch định ngân sách cẩn thận

•    Không tập trung vào chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ

•    Đánh giá thấp tầm quan trọng của việc bán hàng và tiếp thị

•    Không thích ứng hoặc lặp lại đủ nhanh

•    Không hiểu về bối cảnh cạnh tranh

•    Phớt lờ các vấn đề về pháp lý và hợp đồng

•    Tuyển không đúng người

•    Định giá sai sản phẩm hoặc dịch vụ


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật