Những loại giấy phép, giấy cấp phép hoặc giấy đăng ký nào cần cho doanh nghiệp của bạn?

Những loại giấy phép, giấy cấp phép hoặc giấy đăng ký nào cần cho doanh nghiệp của bạn?

Tùy vào bản chất của doanh nghiệp, bạn có thể cần những loại giấy phép, giấy cấp phép hay các quy định sau:

•    Các giấy cấp phép cần phải có của các doanh nghiệp (hàng không, nông  nghiệp, đồ có cồn, v.v)

•    Giấy phép thuế bán hàng

•    Các giấy phép kinh doanh tại nhà

•    Giấy phép kinh doanh

•    Giấy phép quy hoạch

•    Giấy phép dành cho người bán

•    Giấy phép của sở y tế (vd: dành cho các nhà hàng)

•    Mã số thuế


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật