Những câu hỏi phỏng vấn nào thường gặp cho Sales?

Khi phỏng vấn cho một vị trí Sales thì ngoài các câu hỏi thông thường, nhà tuyển dụng thường đặt những câu hỏi như thế nào để biết các ứng viên có tố chất làm Sales thành công?

Không biết bạn đang muốn nói về những câu hỏi phỏng vấn vị trí sales theo level nào (nhân viên có kinh nghiệm, quản lý,...) nên cũng khó mà đưa ra câu hỏi cụ thể được. Mình chỉ đưa những câu hỏi phỏng vấn về sales mà mình thích và ấn tượng cho bạn tham khảo thử:

- Những cuốn sách về Sales mà bạn thích đọc?

- Bạn thích và không thích điểm nào ở sản phẩm/dịch vụ bạn đã từng sale

- Một ngày làm việc của bạn như thế nào?

- Kỹ năng sale nào bạn cho là quan trọng nhất để đạt đến thành công?

- Nếu 1 thất bại lớn nhất trong nghề sale của bạn và bạn đã vượt qua thất bại này ntn?

...


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật