Ngoài doanh số, tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của Sale là gì?

Tôi đang thắc mắc có phải nói về năng lực của nhân viên bán hàng người ta chỉ quan tâm đến doanh số mà anh ta mang về. Đó có phải là tiêu chí hàng đầu và duy nhất? Nếu không, vậy ngoài tiêu chí đó ra, đâu là tiêu chí khác đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng. Xin mời các anh, chị chia sẻ.

Mỗi ngành đều có những tiêu chí khác nhau nhưng ngành FMCG, theo mình ngoài danh số, sales được đánh giá thêm các tiêu chí sau:

1./ Độ bao phủ: Có độ bao phủ sẽ là cơ sở để phát triển bền vững, nhất là những sản phẩm mới. Đo lường tiêu chí này bằng số điểm có phủ hàng/ số điểm quản lý 

2./ Tồn kho hợp lý: Mỗi 01 sản phẩm có 1 lực bán khác nhau, sale phải cân đối để đưa ra được 01 khoảng thời gian tồn kho sao cho hợp lý. Đủ để điểm bán luôn có hàng cung ứng nhưng phải giúp khách hàng luôn sử dụng những sản phẩm tươi - mới. Đo lường tiêu chí này bằng tỷ lệ số lượng tồn kho/ số lượng bán trong 01 tháng và căn cứ vào tần suất viếng thăm của sale 

3./ Đơn hàng thành công: Đánh giá khả năng thuyết phục bán hàng, cân đối tồn kho, đảm bảo có sản lượng, . . . của sale. Đo lường tiêu chí này bằng số đơn hàng thành công/ số điểm bán ghé thăm  

4./ Mức công nợ phù hợp: Thu nợ không hẳn thuộc về trách nhiệm của 01 người sale nhưng sale là người tiếp xúc thường xuyên với khách hàng, tạo mối quan hệ, cân đối hàng bán và khả năng trả nợ cho nên đây cũng là tiêu chí khá quan trọng. Đo lường tiêu chí này bằng tỷ lệ nợ/ doanh thu thực tế 

Vài thông tin chia sẽ, mong góp ý từ các anh chị 


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật