Nên bắt đầu với loại hình kinh doanh nào?

Nên bắt đầu với loại hình kinh doanh nào?

Một công việc kinh doanh mà:

•    Bạn đam mê

•    Không  ngốn mất nguồn vốn khổng lồ

•    Có tiềm năng phát triển lớn mạnh trong một khung thời gian hợp lý

•    Bạn có một chút kinh nghiệm (tránh vấn đề “bạn không biết là mình không biết những gì”

•    Bạn thích làm (đừng tạo ra một doanh nghiệp mà bạn sợ phải làm mỗi ngày)

•    Có thể tạo ra những cải thiện có ý nghĩa với cuộc sống của người dùng


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật