Lương gross là gì?

Trong quá trình làm việc chắc không ít lần bạn từng nghe nhắc đến lương Gross và lương NET, nhưng lại chưa thực sự hiểu rõ ràng về ý nghĩa của các loại lương này.

Lương gross là thuật ngữ được sử dụng để mô tả tất cả số tiền lương bạn đã kiếm được khi làm việc, được tính trước khi mọi khoản lương NET,được áp dụng. Nghĩa là bạn nhận được trong 1 tháng đó đã bao gồm các chi phí cơ bản như phụ cấp, trợ cấp và đã đã tự động đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản. Nếu bạn làm việc nhiều hơn một công việc, bạn sẽ có một mức lương gross cho mỗi công việc.

Ví dụ: Bạn phỏng vấn xin việc vào công ty truyền thông X với mức lương gross là 10 triệu, thì bạn sẽ phải đóng bảo hiểm là 10%, trong đó 8% cho BHXH, 1,5% bảo hiểm y tế và 1% bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Như vậy, sau khi đã trừ chi phí bảo hiểm thì bạn sẽ thực nhận là 8.950.000 VNĐ.

Như vậy, lương gross là tổng thu nhập của nhân viên nhận được khi chưa trừ các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ gửi xe, hỗ trợ ăn trưa…Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật