Hãy phân biệt cho mình nghề sale?

Theo mình biết thì những người làm bán hàng và tìm kiếm khách hàng, tức là đi ra ngoài, tự tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là những nhân viên sales. Nhưng những người đứng quầy bán hàng, bán trong các shop thì có được gọi là những nhân viên sales không? Hay nghề mà họ làm đó có phải là nghề sales không?

 Tất cả những nghề nghiệp có liên quan đến bán hàng đều là sales cả bạn. 

Nếu bạn bán hàng bằng cách tìm khách hàng trên thị trường, gặp mặt và tiến hành chào hàng thì đó gọi là sales thị trường. Ngành sales này áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng phổ biến như thực phẩm đóng gói, dược phẩm v.v... 

Nếu bạn không thường xuyên ra thị trường mà tìm kiếm khách hàng chủ yếu thông qua máy tính, internet và điện thoại, thì đây là ngành telesale, ngành này phù hợp với các sản phẩm dạng ký hợp đồng, giá trị cao, hay dịch vụ vô hình... 

Ngoài ra cả những người mở 1 quầy hàng để bán sản phẩm hay dịch vụ cũng có thể gọi là sales. 

Tóm lại tất cả những ngành nghề có hoạt động trao đổi, buôn bán dù bất cứ hình thức nào thì cũng là sales cả.


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật