Điều kiện lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam?

Điều kiện lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam?

Trả lời:

1. Điều kiện lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định tại các văn bản pháp luật như sau:

- Bộ luật Lao động (Điều 169 đến Điều 175)

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ 01/4/2016).

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP nêu trên.

- Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của việt nam với tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

2. Điều kiện lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

+ Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

+ Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động.

- Điều kiện tuyển dụng của doanh nghiệp, tổ chức với lao động là công dân nước ngoài vào làm việc một trong bốn vị trí là: nhà quản lý; giám đốc điều hành; chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

  Theo baodansinh.vn

Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật