Chi phí nhận nhượng quyền thương mại được xác định như thế nào?

Chi phí nhận nhượng quyền thương mại được xác định như thế nào?

Chi phí nhận nhượng quyền thương mại:
Về chi phí đầu tư, thì phí chuyển nhượng sẽ được quyết định bởi khả năng sinh lời của việc chuyển nhượng. Hầu hết các công ty đều có bảng phân chia tỷ lệ khi nói đến phí chuyển nhượng. Ngoài chi phí chuyển nhượng trả một lần ngay khi bắt đầu chuyển nhượng mà bên chuyển nhượng ấn định cho bạn để chuyển giao cho bạn quyền sử dụng quan điểm kinh doanh, tham gia chương trình huấn luyện và học tất cả những gì liên quan đến công việc kinh doanh – bạn còn phải trả phí hàng tháng, thường là khỏang 3 đến 8% trên tổng doanh thu.

Một vài chi phí khác khi nhận nhượng quyền kinh doanh bao gồm cả cơ sở vật chất/ địa điểm. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể phải mua đất hoặc một cửa hàng, hoặc là bạn phải thuê một cửa hàng. Nếu bạn thuê một cửa hàng, bạn sẽ có trách nhiệm trả không những tiền thuê cửa hàng hàng tháng mà còn tìên đặt cọc trả một lần nữa. Thêm vào đó, bạn sẽ phải trả các chi phí để sửa sang cửa hàng theo qui định trong hợp đồng cho thuê. Trong một số trường hợp, chủ cửa hàng cho thuê sẽ đưa các chi phí này vào hợp đồng và tính vào chi phí cho thuê. Hầu hết các bên nhượng quyền đều sẽ thông báo cho bạn biết chi phí ước tính cho việc sửa sang cửa hàng là bao nhiêu.

Trang thiết bị: Các lọai hình kinh doanh khác nhau sẽ cần các loại trang thiết bị khác nhau. Thông thường hầu hết các chi phí mua trang thiết bị sẽ được trả trong dài hạn. Cũng may là một số ngân hàng cho vay để mua trang thiết bị vì trang thiết bị cũng là tiền ký quỹ để đi vay.

Các bảng hiệu: dùng để trang trí bên ngòai cửa hàng có hể rất đắt đối với chủ một doanh nghiệp nhỏ. Hầu hết các bên chuyển nhượng đều cung cấp trọn gói các bảng hiệu này mà bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ phải mua.Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật