Báo giá dịch vụ giới thiệu ứng viên

Báo giá dịch vụ giới thiệu ứng viên trên website Tuyenbanhang.com

1. Quy trình thực hiện

Bước 1: Ký HĐ hợp tác cung cấp, DN thanh toán tiền.

Bước 2: DN gửi yêu cầu, Tuyenbanhang.com sẽ tiến hành lọc hồ sơ, gọi điện xác minh nhu cầu của ứng viên dựa trên yêu cầu đưa ra của DN tuyển dụng.   

Bước 3: Tuyenbanhang.com  cung cấp, chuyển CV thông tin của ứng viên cho DN qua tài khoản tuyển dụng trên trang có thông báo bằng SMS và email.

Bước 4: Dịch vụ kết thúc khi Tuyenbanhang.com  cung cấp đủ số người theo gói DN đăng ký.

2. Bảng giá

STT Số lượng hồ sơ Chi phí Chi phí/ vị trí

Gói 1

15

300.000 vnđ

10.000 vnđ/ TTS – BTG

20.000vnđ/ nhân viên

100.000vnđ/ quản lý

Gói 2

30

500.000 vnđ

Gói 3

60

1.000.000vnđ

Lưu ý: Gói dịch vụ đăng ký dựa trên đối tượng chính là nhân viên kinh doanh, trong trường hợp DN muốn tìm thêm đối tượng: thực tập sinh (TTS), nhân viên Bán thời gian (BTG); hay vị trí quản lý… dựa trên gói đã mua hệ thống Tuyenbanhang.com sẽ tự động trừ chi phí trên gói như sau:

  • 10.000 VNĐ với 1 vị trí TTS – BTG
  • 20.000 VNĐ với 1 vị trí nhân viên
  • 100.000 VNĐ với vị trí quản lý

TIN CŨ HƠN


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật