Bạn cần lo những việc gì khi tuyển dụng nhân viên?

Bạn cần lo những việc gì khi tuyển dụng nhân viên?

 

•    Bạn đã kiểm tra người giới thiệu chưa?

•    Nhân viên đó có kinh nghiệm phù hợp với công việc không?

•    Nhân viên đó có phù hợp với văn hóa công ty không?

•   Bạn có thỏa ước lao động của nhà tuyển dụng để nhân viên ký (cho phép bạn chấm dứt hợp đồng với nhân viên đó vì bất cứ lý do nào nếu công việc không hiệu quả) không?


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật