ASM là gì? Làm sales mấy năm thì lên được ASM?

ASM là gì? Làm sales mấy năm thì lên được ASM?

Vị trí ASM là Area Sales Manager, Giám đốc bán hàng khu vực; RSM là Regional Sales Maneger, Giám đốc bán hàng miền. Chúng ta chia thị trường Việt Nam có 6 miền, dưới trướng của National Sales Manager, thì mỗi miền sẽ có một RSM cai quản. Dưới mỗi RSM có khoảng bốn đến sáu ASM. Dưới mỗi ASM cũng có bốn đến sáu Sales Supervisor. Mỗi Sales Supervisor cũng thế, có từ bốn đến sáu Sales man. Một số các công ty Việt Nam chia địa bàn theo khu vực địa lý, điều này hoàn toàn sai lầm vì sẽ không đánh giá được hết tiềm năng Sales Volume. Chính xác, nên chia địa bàn thành từng thị trường sản phẩm, hoặc tiềm năng Sales volume của sản phẩm.

Thông thường để lên ASM, các công ty yêu cầu ứng viên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm giám sát bán hàng (Sales Supervisor).


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật