30 CTCK cho vay hơn 88.000 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán tới cuối quý IV/2020

Tổng lượng cho cho vay của 30 CTCK tại thời điểm 31/12/2020 ở mức hơn 88.040 tỷ đồng, tăng gần 40% so với quý III. SSI là đơn vị có mức tăng các khoản cho vay lớn nhất ở quý IV/2020 với gần 96%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu quý IV/2020 tăng 30,5% so với quý III.

Thống kê từ 30 công ty chứng khoán tới 31/12/2020, các khoản cho vay (bao gồm cho vay margin và ứng trước tiền bán) tại thời điểm 31/12/2020 đạt hơn 88.040 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm và 39,5% so với cuối quý III/2020.

Trong đó, 10 CTCK đứng đầu chiếm đến 68% tổng lượng cho vay với hơn 59.530 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm và 44% so với quý III/2020. Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) là đơn vị có mức tăng các khoản cho vay lớn nhất ở quý IV/2020 với gần 96% từ 4.711 tỷ đồng lên 9.226 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chứng khoán Shinhan (SSV) cũng gây chú ý khi lượng cho vay ở cuối quý IV/2020 là 406 tỷ đồng, tăng 87,4% so với quý III/2020 trong khi đầu năm công ty chưa xuất hiện khoản mục này.

Những cái tên như Chứng khoán Tân Việt (TVSI), Chứng khoán VPS (VPS), Chứng khoán Techcombank (TCBS) hay Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) cũng đều có mức tăng các khoản cho vay trên 70% trong quý IV.

Trong danh sách này chỉ có 2 CTCK giảm lượng cho vay trong quý IV/2020 đó là Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) và Chứng khoán Everest (HNX: EVS).

untitled17-1611281619-5973-1611281692.png

Tổng các khoản cho vay của 30 CTCK. Đơn vị: Tỷ đồng.

Trước đó, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chia sẻ rằng dư nợ margin của các CTCK tới 31/12/2020 là gần 81.000 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của các CTCK tính tới quý IV/2020 là 87.000 tỷ đồng. Theo quy định, các công ty chứng khoán không được cho vay quá 2 lần vốn chủ sở hữu trong khi tỷ lệ hiện tại chưa tới 1 lần.

Các khoản cho vay của các CTCK tăng mạnh trong quý IV/2020 so với quý III/2020 được cho là đến từ sự bùng nổ của dòng tiền nhà đầu tư "F0" khi lượng mở mới tài khoản chứng khoán liên tục lập kỷ lục trong thời gian qua. Thanh khoản thị trường vào khoảng thời gian cuối năm 2020 cũng liên tục lập kỷ lục về giá trị khớp lệnh.

Tuy nhiên, CTCK không được cho vay đối với 1 mã chứng khoán quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của mã đó và 10% vốn chủ sở hữu. Khảo sát thời gian gần đây, một số công ty không còn "room" để cho vay tại một số mã chứng khoán.

untitled2-1611284436-7806-1611284490.png

Khoản cho vay của 30 CTCK. Đơn vị: tỷ đồng. (*) các CTCK chưa có BCTC hợp nhất.

Thu nhập từ cho vay tăng mạnh

Với việc lượng cho vay tăng mạnh so với quý III/2020 đã giúp kết quả kinh doanh quý IV/2020 tăng mạnh. Theo đó, tổng khoản lãi từ cho vay và các khoản phải thu của 30 công ty chứng khoán nói trên trong quý IV/2020 đạt hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 30,5% so với quý III/2020 và 18,3% so với cùng kỳ. Dù vậy, tỷ trọng trong tổng doanh thu lại chỉ chiếm 19%, giảm đáng kể so với mức 27% của quý III.

Các công ty chứng khoán có mức lãi này cao nhất là SSI với 154 tỷ đồng, Chứng khoán TP HCM (HoSE: HCM) với 193 tỷ đồng và Chứng khoán Mirae Aset (MASVN) với 235 tỷ đồng. 

untitled161-1611281653-8740-1611281692.png

Tổng lãi từ cho vay và các khoản phải thu của 30 CTCK quý IV/2020. Đơn vị: tỷ đồng.

Rồng Việt và Everest dù lượng cho vay trong quý IV/2020 giảm nhưng lãi từ cho vay và các khoản phải thu lại tăng lần lượt 20,7% và 2,3% so với quý III/2020. Trong khi đó, Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) là CTCK duy nhất tăng trưởng âm ở khoản mục này trong quý IV/2020.

Theo ndh.vn

TIN CŨ HƠN


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật